שרותי החברה

החברה עוסקת בשרותי יזמות בתחום הנדל"ן בהיבטים הבאים :
1. תמ"א 38 – הריסה והבנייה.
2. עסקאות קומבינציה.
3. בנייה חדשה.
בשירות נכללים כל שלבי הבנייה הנדרשים לתהליך הבנייה החל משלב ההיתר והשלבים הראשונים של התכנון האדריכלי ועד הכניסה לבית זאת תוך שמירה והקפדה על טיב החומרים פיקוח על הקבלן המבצע ודיוק בלוחות זמנים המתוכננים.

נגישות